Dlaczego niektóre dzieci się starają a inne rezygnują

Dlaczego niektóre dzieci się starają, a inne rezygnują?

Ciekawe statystyki

25% dzieci umie samo zasnąć :)

Ja Cię kocham, a Ty nie śpisz. Sen dzieci 0-36 miesięcy na świecie.

 

 

Więź kontra żłobki

http://www.iumw.pl/wiez-kontra-zlobki.html

[…]

To wachlarz przejawów poza-bezpiecznego stylu przywiązania, który rozwija się u dziecka, gdy nie zdoła zbudować dobrej więzi z matką w pierwszych trzech latach życia. Zaburzenia więzi
(w tym ciężka jego postać – RAD), obserwowane dawniej głównie w domach dziecka, rodzinach adopcyjnych i zastępczych, stają się coraz częściej doświadczeniem tzw. normalnych rodzin. Bardzo zajęci rodzice często nie zaspokajają potrzeb swych dzieci, oddają je pod opiekę zmieniających się niań i opiekunek żłobkowych i krótko mówiąc starają się jakoś przeczekać dzieciństwo – a konsekwencje tego bywają dramatyczne dla obu stron.

[…]